Grab gần như đang thống trị thị trường xe công nghệ tại Việt Nam. Tiếp sau là Be. Bên cạnh xe ôm truyền thống, xe Grabbike thì Grabcar – taxi công nghệ – cũng là hình thức được nhiều người ưa...