Cho đến nay, những tuyên bố rằng Apple sẽ thiết kế lại hoàn toàn màn hình của những chiếc iPhone 14 mới vẫn chỉ nằm trên trang giấy. Nhưng dường như giờ thì tin đồn đã thành sự thật khi hình...