Hiện tại, các iPhone sử dụng eSim bị lỗi khiến iMessage tính năng, FaceTime bị ngưng hoạt động và các fan nhà táo phải sử dụng sim vật lý để sử dụng nếu muốn tiếp tục dùng. Một trang tin công...