Tiếp nối phần 1 chúng tôi đã đề cập, dưới đây là những ‘game tuổi thơ’ mà nhiều người thuộc thế hệ 8-9x trốn học để tụ tập ở tiệm net chơi thoả thích. Những game tuổi thơ như Mario Tương...