Hoàng Quý (Hà Nội) đã quyết định bán 10 BNB trị giá 3.000 USD để mua Luna với hy vọng kiếm tiền nhanh chóng, tuy nhiên tài khoản của anh hiện đã giảm còn 1/3.  “Tôi đã chi hơn 20.000 đô...