Trong thông báo mới nhất của Google hôm 10/10, có hơn 14 nghìn người dùng Gmail đã bị tin tặc tấn công. Nếu đang dùng Gmail, hãy đọc ngay bài viết dưới đây. Hôm 10/10, nhóm phân tích của Google đã...