Trong báo cáo được thực hiện bởi App Annie, dữ liệu trong báo cáo cho thấy số lượt tải game casual trên Google Play là 98.46 triệu lượt. So với tháng trước, con số này giảm 15%. CHƠI ĐÂU THẮNG ĐẤY...