Làm thế nào để giết thời gian trong mùa Covid-19 khi bạn phải ở nhà và không thể ra ngoài làm gì cả? Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu các ứng dụng điện thoại giết thời gian mùa địch để...