Trong phiên bản Windows 11 vừa mới ra mắt của Microsoft, có những thay đổi mới và những tiện ích mới giúp tăng trải nghiệm người dùng mà các tín đồ Mac OS sẽ không thể có được. Đó là gì?...