Làm thế nào để liên hệ bác sĩ ngay lúc dịch bệnh Covid-19 hoành hành và việc di chuyển ra ngoài vừa khó khăn, vừa tiềm ẩn rủi ro đối mặt với việc lây nhiễm bệnh. Bài viết dưới đây sẽ...