Chỉ trong vòng 100 ngày qua kể từ 1/3 đến nay, người chơi Bitcoin như ngồi trên một chiếc tàu lượn và tim thì luôn đau vì biểu đồ khó đoán của đồng tiền này. Nguyễn Xuân Quý – một người...