Có hàng tỷ người dùng điện thoại trên thế giới. Càng nhiều người dùng, càng có nhiều ứng dụng và phần mềm xuất hiện để phục vụ nhu cầu của từng nhóm người. Vì lẽ đó, số lượng ứng dụng lừa...